သိန္း၁၀၀၀၀ ဆုႀကီးကံထူးရွင္ ထြက္ေပၚလာပါၿပီ

သိန္း၁၀၀၀၀ ဆုႀကီးကံထူးရွင္ ထြက္ေပၚလာပါၿပီ

၁/၄/၂၀၁၈ ေန႔ ထီဖြင့္ပြဲ

ေရႊျမန္မာ မဂၤလာေရႊေမာင္း မံုရြာ ေအာင္ေကာင္းဆင့္ထီဆိုင္ႀကီးမွ ဍ-၉၀၅၂၆၀ နံပါတ္ျဖင့္သိန္း၁၀၀၀၀ ဆုႀကီးကံထူးရွင္ကိုေသာင္းၾကည္

မံုရြာၿမိဳ႕နယ္

တဆင့္ကိုယ္စားလွယ္ လက္ေပြ႕ ကိုျမင့္ေအာင္ သားေျပးရြာ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္

ကိုေဇာ္ဝင္းထြန္း+မသန္းသန္းေဆြ

ေအာင္ေကာင္းဆင့္ ထီဆိုင္

ေရႊျမန္မာ မဂၤလာေရႊေမာင္း

မံုရြာကိုယ္စားလွယ္ႀကီး

Source@Nainglay Lay Lay

==============================